3G groene aanslagverwijderaar 1 liter

€ 3,89

P112512

Productinformatie: Ter verwijdering en voorkoming van groene aanslag op o.a. muren, daken, tegelpaden, grafzerken, ramen, bielsen, tuibmeubilari en zonnepanelen.

Gebruiksaanwijzing:

1 Gebruik de Groen aanslag verwijderaar in een verhouding van 5 op 100 (500ml verwijderaar op 10 liter water)

2 Giet of spuit het mengsel op het te behandelen oppervlak

3 Afhankelijk van de hardnekkigheid van de aanslag laat je de verwijderaar enkele minuten tot enkele dagen inwerken

4 Schrob of borstel het oppervlak om de groene aanslag te verwijderen

5 Naspoelen met water is niet nodig en zelfs af te raden.

Waarschuwing: Zodra het middel in contact komt met zeep op synthetische wasmiddelen verliest het zijn werking. Het middel dienst uitsluitend gebruikt te worden als bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en waterorganismen. Te allen tijde moet dan ook voorkomen worden dat de vloeistof in aanraking komt met het oppervlaktewater.

Wettelijke gebruiksvoorschrift: Toegestaan is uitsluitend gebruik als midder ter: Bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.

Disclaimer: Iedere aansprakelijkheid bij onoordeelkundig of onjuist gebruik wordt uitgesloten.